Pięknie niedzielne popołudnie w Krzyżtoporze upłynęło przy dźwiękach kolęd i pastorałek, które zaprezentowały dzieci z gmin: Iwaniska, Wojciechowice i Baćkowice.

18 uczestników w świątecznej scenerii wyśpiewało najpiękniejsze polski kolędy i pastorałki. Wśród zaproszonych gości byli: Bożena Kornacka – Wiceprzewodniczaca Rady Powiatu Opatowskiego, Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Sekretarz gminy – prowadząca przegląd – Pani Wiesława Słowik, Przewodnicząca Komisji Oświaty Zofia Kokosa, Dziekan Dekanatu Opatowskiego Proboszcz parafii Iwaniska – Leszek Zajezierski, oraz Proboszcz parafii Gierczyce, Ks. Waldemar Winnicki. Występy uczestników ocieniała komisja której przewodniczyła Pani Magdalena Szemraj – instruktor śpiewu z Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach.

Dziedci podczas pamiątkowego zdjęcia


Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk organizatorów pamiątkowe dyplomy oraz upominki, komisja przyznała również wyróżnienia. Organizatorzy Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Elżbieta Charymska składają podziękowania dla wszystkich uczestników Przeglądu Kolęd i Pastorałek za udział oraz wspaniałe wykonania, podziękowania kierują również do Pani Bożeny Kornackiej - Wiceprzewodniczacej Rady Powiatu Opatowskiego za wsparcie i obecność oraz słodką niespodziankę przekazaną uczestnikom. Wielkie brawa dla wszystkich wykonawców!


/\