W roku szkolnym 2020/2021 na wniosek Pani Dyrektor Anny Michalskiej – Kapsiak, Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach przystąpiła do programu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie. Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej.

Po pierwszym roku naszych działań, który był okresem przygotowawczym złożyliśmy do Kuratorium Oświaty w Kielcach stosowną dokumentację tj. Deklarację zgłoszenia szkoły do Świętokrzyskiej Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. W efekcie czego w listopadzie otrzymaliśmy pismo Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty informujące, że nasza szkoła została przyjęta do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Teraz przez dwa kolejne lata będziemy realizować zaplanowane działania w zakresie promocji zdrowia, co jest warunkiem otrzymania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.