Dnia 14 kwietnia 2023 roku w PSP w Mydłowie odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca rocznicę Chrztu Polski.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu flagowego i odśpiewania hymnu państwowego – „Mazurka Dąbrowskiego.” Następnie uczniowie klasy VIII przedstawili rys historyczny związany z początkiem naszej państwowości i rozwojem chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Na zakończenie wszyscy zebrani wysłuchali najstarszej polskiej pieśni religijnej pt. „Bogurodzica.” Wspólne spotkanie całej społeczności szkolnej było okazją do wyrażenia naszego patriotyzmu oraz podkreślenia dumy z tego, że jesteśmy Polakami, a nasza Ojczyzna i My Polacy obecnie zajmujemy ważne miejsce w Europie. Pani dyrektor Grażyna Krakowiak w swoim wystąpieniu podkreśliła rangę wydarzenia oraz zwróciła uwagę na znaczenie chrztu, które wprowadziło nasze państwo w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Uroczystość została przygotowana pod kierunkiem nauczycieli: Barbary Herezy, Teresy Szymańskiej i Anny Niziałek.