Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ujeździe. Taką nazwę będzie mieć placówka w Gminie Iwaniska, która do tej pory nie miała swojego patrona. Podczas sesji w czwartek 2 marca 2023 r.Rada Miejska zatwierdziła wniosek złożony przez społeczność szkolną w tej sprawie. Oficjalne nadanie imienia szkole w Ujeździe jest planowane we wrześniu razem z uroczystym rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024.

Bardzo się cieszę, że na tym spotkaniu dzisiaj jest młodzież z zaprzyjaźnionej szkoły, szkoły w Ujeździe, gdzie nie tak dawno miałem przyjemność inaugurować ten nowy rok szkolny, mówił obecny na sesji poseł na Sejm RP – Krzysztof Lipiec. Bardzo dziękuję przede wszystkim społeczności szkolnej za to, że podjęliście dobrą, mądrą, rozsądną decyzję. Sądzę, że to jest naprawdę prześwietny patron, patron na te czasy, kiedy to właśnie trzeba zachęcać młode pokolenie Polaków do tego, aby właśnie podążali za wzorem kobiety, pierwszej uczonej kobiety nie tylko na skalę europejską, ale również światową jaką Maria Skłodowska-Curie była. Jest to dobry wzór do naśladowania dla młodego pokolenia Polaków i dlatego jestem wam za to bardzo wdzięczny – dodał poseł Krzysztof Lipiec.

W sesji uczestniczyła reprezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe:  dyrektor szkoły – Marcin Urbański oraz zespół Crazy Girls (Aleksandra Paluch, Emilia Rybak, Nikola Rozmysłowska, Patrycja Pawlik, Julia Masternak, Julia Prokop, Andżelika Chaba, Wiktoria Kowalska), która odebrała grawer z gratulacjami za zajęcie I miejsca w województwie świętokrzyskim w plebiscycie edukacyjnym od burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska –Marka Stańka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwaniskach – Wiesława Kowalczyka i sekretarz Miasta i Gminy Iwaniska – Wiesławę Słowik.

Burmistrz – Marek Staniek pogratulował szkole w Ujeździe licznych sukcesów oraz wyboru patrona.Poinformował również o środkach finansowych pozyskiwanych na doposażenie placówki, m.in. z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Szkoła odnosi sukces za sukcesem, mówił burmistrz. Gratuluję tego pierwszeństwa w naszej gminie, dodał Marek Staniek.