Wspólne czytanie książek to dobra forma szerzenia pozytywnych wartości oraz sposób budowania dobrych relacji między osobami w różnym wieku. O tym, że czytanie łączy pokolenia przekonali się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe, którzy wspólnie z zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w akcji promującej czytelnictwo.

9 maja 2022r. w szkole zorganizowano Dzień Głośnego Czytania. Ten wyjątkowy dzień połączył ze sobą różne pokolenia, a wspólne czytanie rozbudziło wiele pozytywnych emocji. Idea głośnego czytania znalazła uznanie wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców, a także przedstawicieli samorządu lokalnego i instytucji wspierających pracę szkoły: Wiesławy Słowik – sekretarz Miasta i Gminy Iwaniska, Zofii Kowalskiej – wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Iwaniskach, Elżbiety Charymskiej – dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Mariusza Kaptura– dyrektora Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach, Danuty Hamery– pracownika Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach.Do wspólnego czytania przyłączyły się również Koła Gospodyń Wiejskich w Ujeździe, Kujawach i Radwanie reprezentowane przez panie Urszulę Pasik,Monikę Kargul i Anetę Ścibisz. W przedsięwzięcie zaangażowali się także: Aneta Chłodnicka –przewodnicząca Rady Rodziców, Monika Rybak – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, Marcin Urbański – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Dominika Halat i Filip Fijałkowski.

Akcja "Czytanie łączy pokolenia" skierowana była do przedszkolaków i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe, którzy przenieśli się w świat baśni, legend i opowiadań. Inicjatywa miała na celu uświadomienie olbrzymich wartości wypływających z czytania książek i jego wpływu na wszechstronny rozwój dzieci już od najmłodszych lat oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów w dobie cyfryzacji.