W  Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe realizowany był projekt historyczno-edukacyjny z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.Honorowy patronat nad działaniami objął wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek.

Projekt rozpoczął się wizytą przedszkolaków na Zamku Krzyżtopór. Dzięki uprzejmości dyrektor – Elżbiety Charymskiej dzieci miały okazję uczestniczyć w bardzo ciekawych zajęciach, podczas których  pod okiem pani przewodnik – Natalii Szydło zwiedzał yten wyjątkowy pomnik historii poznając przy tym postać Krzysztofa Ossolińskiego oraz liczne legendy dotyczące pełnej magii i tajemniczości ruinie.

W ramach realizacji kolejnych zadań projektu przedszkolaki wzięły udział w wyjątkowym Patriotycznym Dniu Sportu, któremu towarzyszyła zdrowa rywalizacja, a także chęć zwycięstwa. Wcielając się w role małych konstruktorów wykonywały godło Polski oraz inne prace o tematyce patriotycznej. Obejrzały też filmy edukacyjne poświęcone polskim symbolom narodowym,śpiewały patriotyczne piosenki i rozwiązywały zagadki tematyczne związane z Polską. Przedszkolaki wysłuchały legendy o trzech braciach „Lechu, Czechu i Rusie”, nauczyły się wiersza patriotycznego Władysława Bełzy znanego pod tytułem „Katechizm młodego Polaka”. Wybrały się także na wirtualny spacer po Warszawie. Nie zabrakło również legend, baśni, podań, pieśni i przyśpiewek uświadamiających poczucie przynależności narodowej. Na placu szkolnym przedszkolaki posadziły dwa krzewy ozdobne symbolizujące flagę Polski oraz liczne sadzonki kwiatów.

W działania włączyły się także Zuzanna Arcowska i Natalia Woźniak - wolontariuszki ze Szkolnego Klubu Wolontariatu. Dzięki ich inicjatywie powstała piękna „patriotyczna dekoracja”, która swoją symboliką przybliża fakty związane z historią Polski oraz uzmysłowia znaczenia takich słów jak: OJCZYZNA,  PATRIOTYZM, HONOR.

W ramach projektu zorganizowany został również konkurs historyczny „Niezwykły orzeł w naszych oczach”, którego głównym celem było kształtowanie i wzmacnianie postaw patriotycznych oraz popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych. Najciekawsze prace wyeksponowano w oknach szkoły.

30 kwietnia 2021 roku wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Marcin Urbański,ksiądz Adam Pikula oraz wolontariuszki ze Szkolnego Klubu Wolontariatu– Zuzanna Arcowska i Natalia Woźniak posadzili klon, który będzie upamiętniał 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody zakończone zostały uroczystą modlitwą w intencji Ojczyzny.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe przywiązuje się szczególną uwagę do kształcenia patriotycznych postaw uczniów.Nasza szkoła czyni to ucząc o narodowych wydarzeniach, polskiej literaturze i sztuce, ważnych rocznicach w historii Polski, organizując uroczystości patriotyczne dla lokalnej społeczności, jednocześnie przygotowując uczniów do roli odpowiedzialnego człowieka i obywatela, mówi dyrektor – Marcin Urbański. Dziękuję wójtowi Gminy Iwaniska – Markowi Stańkowi za objęcie honorowym patronatem naszego przedsięwzięcia. Cała społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe zawsze może liczyć na ogromne zaangażowanie w nasze działania  i wielką pomoc ze strony Pana wójta, podkreśla dyrektor PSP w Ujeździe.