W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy Iwaniska został rozpoczęty kolejny etap projektu pod nazwą „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” w ramach działania  6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich RPO WŚ. Miejsce, w którym mieszkańcy oczekują na autobusy, znajduje się w sąsiedztwie szkoły i drogi wojewódzkiej nr 757.

W ramach prac wykonany zostanie nowy budynek zajezdni autobusowej posiadający zadaszenia nad stanowiskami autobusowymi. Wyposażony będzie on nie tylko
w poczekalnię ale również w pomieszczenia usługowe m.in. małą gastronomię. Zagospodarowany zostanie również teren wokół zajezdni, wykonana będzie nowa nawierzchnia. Przy dworcu zostaną wydzielone cztery miejsca dla autobusów  i parking dla dwunastu samochodów osobowych.

Obecnie prowadzone są prace nad budową nowego budynku, wykopane i zalane zostały fundamenty. Teren został odpowiednio zabezpieczony. Priorytetowym celem rozbudowy zajezdni autobusowej jest przede wszystkim nadanie funkcji społecznych i gospodarczych oraz poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców Miasta i Gminy Iwaniska. Prace nad nadaniem nowego wizerunku dworca autobusowego prowadzi Ostrowiecki Kombinat Budowlany.

Remont zajezdni to jeden z elementów rewitalizacji Iwanisk, który obejmuje remont rynku i termomodernizacje szkoły. Łączny koszt prac to około 5 mln zł.