W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska  odebrał promesę na odbudowę wąwozów lessowych, którą wręczył Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Dofinansowanie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa będącej w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji, otrzymało  9 samorządów województwa świętokrzyskiego.

Do gminy Iwaniska trafiły 363 tysiące złotych. Pieniądze umożliwią przebudowę odcinków dróg gminnych Planta - Kabza – Ujazd oraz Toporów – Kopiec. Obie inwestycje będą kosztować w sumie 484 tysiące złotych.

Jak podkreśla Marek Staniek Wójt Gminy Iwaniska dzięki pozyskanym funduszom będzie możliwa zmiana nawierzchni oraz remont dwóch ważnych i czekających na modernizację  odcinków na terenie  gminy Iwaniska. Marek Staniek na ręce Wojewody Zbigniewa Koniusza złożył podziękowania za przekazane środki, które umożliwią realizację zadań służących mieszkańcom gminy.