Dnia 11 października 2021 roku o godzinie 9:00 odbyło się ślubowanie klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach ze Szkołą Filialną w Wygiełzowie. W uroczystości tej wzięło udział trzy klasy pierwsze, dyrektor szkoły Anna Michalska-Kapsiak, wicedyrektorzy:Zdzisława Radzimowska, Beata Sadaj, Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, wychowawcy: Sylwia Bienięnda, Iwona Dudek-Forc, Alina Malinowska, przewodnicząca Rady Rodziców Jolanta Kwiatek, oraz rodzice pierwszoklasistów.

Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole. Klasy pierwsze przygotowały na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed zgromadzoną publicznością. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła część oficjalna uroczystości. Uczniowie złożyli przysięgę na poczet flagowy, a następnie pani dyrektor pasowała każde dziecko na ucznia klasy pierwszej poprzez dotknięcie jego ramienia ołówkiem, a panie wicedyrektor wręczyły pamiątkowe dyplomy. Następnie każde dziecko przy swoim nazwisku złożyło odcisk palca w kronice szkolnej. Pani dyrektor i wójt gminy złożyli życzenia wielu sukcesów w nauce wszystkim uczniom. Nie zabrakło również ciepłych słów do nowo pasowanych uczniów od pani Iwony Gołyskiej- przedstawiciela rodziców i upominku-książki od Rady Rodziców. Na koniec uroczystości rodzice wręczyli swoim dzieciom rożki obfitości. Miłym akcentem upamiętniającym ten ważny dzień była wspólna fotografia.

Ślubowanie pierwszoklasistów w Jastrzębskiej Woli - filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.