W poniedziałek 24 lipca 2023 r. w Iwaniskach odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczył poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek, sekretarz Miasta i Gminy Iwaniska Wiesława Słowik, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach ks. kan. Leszek Zajezierski, radni Rady Miejskiej oraz Sołtysi.

Podczas konferencji Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec poinformował, że dla naszej gminy pozyskane zostały 4 mln 150 tys. złotych na trzy ważne zadania.

- Jedno sztandarowe zadanie to wsparcie dla Zamku Krzyżtopór, którego nie trzeba rekomendować znany jest w Polsce i w Szwecji wobec której mamy roszczenie, aby tu do Polski wróciły te zrabowane z czasów potopu szwedzkiego cenne zabytki, którymi obecnie Szwecja się szczyci a zamek przez to jest zubożały. Warto również wspomnieć o tym, że kościół parafialny w Iwaniskach uzyskuje wsparcie w wysokości 500 tysięcy złotych na renowację tego obiektu zabytkowego jak i również parafia w Mydłowie 150 tysięcy złotych na renowację zabytkowego cmentarza.  To ważne wsparcie dla ochrony dziedzictwa kulturowego, które tutaj jest mocno chronione cały czas, pomimo tego, że nie zawsze to rządowe wsparcie było kierowane. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości ta sytuacja się zmieniła, Krzyżtopór stał się Pomnikiem Historii i ta gmina korzystała z wielu programów wsparcia. Warto też dopowiedzieć, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg bardzo mocno przyczynia się do tego aby usprawnić infrastrukturę komunikacyjną na terenie tej gminy. Dzisiaj chcemy powiedzieć o tym, że dzięki staroście opatowskiemu oczywiście na wniosek burmistrza Iwanisk został skierowany do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg projekt na modernizację trzech dróg powiatowych. Również chcę powiedzieć, że w ramach udoskonalenia infrastruktury komunikacyjnej na terenie tej gminy Zarząd Województwa Świętokrzyskiego kieruje tutaj też odpowiednie środki na budowę mostu na jednej z dróg wojewódzkich. Mam takie przekonanie, że te wszystkie inwestycje przyczynią się do tego, aby ułatwić życie lokalnej społeczności, poprawić bezpieczeństwo na drogach, co z całą pewnością zostanie przez tą lokalną społeczność dobrze przyjęte – powiedział poseł Krzysztof Lipiec.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek kierując podziękowanie dla Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca za środki z Polskiego Ładu na renowację zabytków i modernizację dróg:

- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe otrzymał  3,5 mln złotych. Jest to największy liczbowo projekt w województwie świętokrzyskim. Za to serdecznie dziękujemy Posłowi Krzysztofowi Lipcowi oraz Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Dziękujemy również za środki przeznaczone na ratowanie naszych parafialnych zabytków: kościół w Iwaniskach i zabytkowy parafialny cmentarz w Mydłowie. Dziękujemy za te drogi, za wsparcie, za to, że tak duże środki znalazły się dla powiatu opatowskiego, a staroście opatowskiemu Tomaszowi Stańkowi za to, że wspólnie razem rozmawialiśmy i te środki wpłyną. Trzy duże odcinki dróg zostaną wykonane, tj. Porąbki  Górne ok. 1 km;w kierunku Łopatna od drogi wojewódzkiej nr 757 – 1,5 km i na terenie Kamieńca i Przepiórowa odcinek ok. 800 m. Cieszymy się bardzo i dziękujemy za liczne projekty, za most,  który będzie  w tym roku wykonany na drodze nr 757 oraz chodniki, na których zostaną rozpoczęte prace. Dziękuję za to, że rząd Premiera Mateusza Morawieckiego przekazuje tak duże środki do samorządów na realizację różnych celów i wspiera takie małe miasteczka jakim są m. in. Iwaniska za to wszystko serdecznie dziękujemy - podkreślił Marek Staniek, burmistrz miasta i gminy Iwaniska.