W dniu 14 listopada 2023 roku po raz kolejny uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie przystąpili do Światowego  Dnia Tabliczki Mnożenia (ŚDTM), akcji edukacyjnej prowadzonej w szkołach  nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Była to doskonała okazja dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych zaległości po wakacjach. Miała na celu propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki oraz zachęcenie  do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.

W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie klas III-VIII. 

Przygotowanie do ŚDTM trwało kilka dni, podczas których zrobiono dekorację, potrzebne rekwizyty, a uczniowie utrwalali tabliczkę mnożenia.  Każdy uczestnik, który zdał  pomyślnie test, otrzymał Certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia. Koordynatorami lokalnymi były panie: Magdalena Chruściel,  Danuta Juda i Teresa Szymańska.

Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji dodatkowo otrzymali słodkie upominki.