„Żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać…..” – pod takim hasłem w dniu 1 czerwca 2023 roku odbyło się Święto Rodziny w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach.

   Pięknie przystrojona przez Panią Katarzynę Szczepańską hala sportowa, ukwiecona bukietami świeżych kwiatów powitała rodziców, którzy jako pierwsi pojawili się na uroczystości. O godzinie 1100 Pani dyrektor Anna Michalska – Kapsiak powitała honorowych gości, wśród których znaleźli się: burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Pan Marek Staniek, przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Zofia Kokosa, proboszcz Parafii Iwaniska ksiądz kanonik Leszek Zajezierski, wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach Pani Jolanta Andzel oraz rodzice uczniów. Następnie pani dyrektor zwróciła się do całej społeczności szkolnej obejmującej nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi, składając wszystkim życzenia świąteczne i zapraszając na program artystyczny.

   Na początek scenę opanowały przedszkolaki pod opieką swych pań: Grażyny Baran, Anny Kusik, Marty Śpiewak i Małgorzaty Wiśniewskiej.  Z rozkoszą wszyscy patrzyli na ich uśmiechnięte buzie, odświętne ubrania i wysłuchali przygotowane przez maluchów wiersze i piosenki. Pełne uroku i brawurowe okazało się także wykonanie przez klasy zerowe tańców: „Walc rosses” i „Barbie girls”.

    Z kolei na scenie pojawili się uczniowie klas IV – VIII. Poezja, piosenki i teksty przez nich wygłaszane mówiły przede wszystkim o roli i znaczeniu w naszym życiu osób najbliższych. W sposób nie tylko mądry, ale i zabawny uczniowie podkreślili, jak ważna jest w rodzinie dobroć, miłość, ciepło i akceptacja oraz wsparcie w trudnych momentach. Utwory poetyckie, piosenki i tańce w wykonaniu zespołu ,, Dworzan” dedykowane wspaniałym rodzicom, dziadkom, opiekunom      a także nauczycielom umiliły ten wspólnie spędzony czas, stając się wyrazem wdzięczności, miłości oraz pięknym podziękowaniem za trud wychowawczy. Wyraziły ogrom emocji, które przepełniają serce, gdy myślimy o ukochanych osobach. Apelowały, by nie ukrywać swoich uczuć, nie odkładać miłości na później, nie obawiać się wyrazić tego, co czujemy wobec najbliższych.

    O miłości i szczęściu da się powiedzieć nie tylko w naszym ojczystym języku, ale również każdy inny język jest zdolny wyrazić takie uczucia, dlatego uczennice z klasy V b wykonały dwie piosenki w języku francuskim. Przygotowała je Pani Ewelina Pilchowiec – Góral nauczycielka tego języka.

Nadzór i opiekę nad występem klas IV – VIII sprawowały: Pani Elżbieta Dziama i Pani Halina Pasiek- Wójcik.

Po zakończonym występie uczniom oraz opiekunom podziękowała Pani dyrektor Anna Michalska – Kapsiak, Pan burmistrz nie krył wzruszenia uroczystością i pogratulował osiągnieć całej społeczności szkolnej, Pani przewodnicząca Komisji Oświaty złożyła życzenia, zaś ksiądz proboszcz podkreślił rolę wychowania młodego pokolenia.

    Miejmy nadzieję, że młodzież tej szkoły wiele w życiu osiągnie, zrealizuje swe marzenia oraz życiowe cele. Do tego potrzebna jest rodzina, szkoła i przyjaciele. To oni uczą najpiękniejszej miłości, tej codziennej, budowanej od nowa z każdym kolejnym wschodem słońca.