„Życie rodzi się w rodzinie” z takim programem artystycznym wystąpiły dzieci w Szkole Filialnej im bp. Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli z okazji Święta Rodziny w dniu 7 czerwca 2023 r. Uroczystość ta była połączeniem obchodów Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca. W tym roku zaproszono również na ten dzień babcie oraz dziadków, którzy licznie przybyli, aby zobaczyć na żywo występy swoich wnuków.


Swoją obecnością uświetnił ten dzień Pan Krzysztof Lipiec – poseł Prawa i Sprawiedliwości, przywożąc dla wszystkich kosz pełen słodkości oraz podkreślając jak bardzo ważna jest rola rodziny w życiu społecznym. W uroczystości brali również udział: Pan Marek Staniek – Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska, Pani Anna Michalska-Kapsiak - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach i wicedyrektor Pani Jolanta Andzel oraz Pan Krzysztof Masternak - radny Miasta i Gminy Iwaniska.
Obchody Święta Rodziny rozpoczął spektakl „Życie rodzi się w rodzinie” przygotowany przez przedszkolaków oraz uczniów klas I-III pod kierunkiem nauczycieli Teresy Paluch, Ilony Łasak i Doroty Świderskiej, podczas którego dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce będące wyrazem podziękowania i miłości wobec rodziców oraz dziadków. Na koniec występów dzieci wręczyły swoim rodzicom laurki a dziadkom własnoręcznie wykonane dyplomy. Po części artystycznej Pani Dyrektor oraz Pan Burmistrz złożyli życzenia i podziękowania dla wszystkich uczestników spotkania. Pan Burmistrz przekazał również radosną informację, że już za kilka miesięcy wszyscy uczniowie będą się uczyć i bawić w nowym budynku szkoły. Cieszy fakt, że takie małe szkoły integrują dzieci, nauczycieli, rodziny, jak i środowisko lokalne.


Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Na świeżym powietrzu tatusiowie grilowali dla wszystkich kiełbaski. Dużym powodzeniem, szczególnie u dzieci, cieszył się stół z owocami, fontanną czekoladową i watą cukrową. Do  uroczystości włączyło się również nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich  i Gospodarzy, które przygotowało pyszne pierogi. Dodatkowo można było obejrzeć galerię prac uczniów, zawierającą portrety ich rodzin oraz zrobić pamiątkowe zdjęcia rodzinne w fotobudce.  Bliskie, serdeczne relacje z rodziną to podstawa szczęśliwego funkcjonowania każdego z nas. Nasza szkoła o tym wie, dlatego Dzień Rodziny jest dla nas ważnym świętem od zawsze. Ten dzień upływa w miłej i radosnej atmosferze, cieszymy się obecnością najbliższych osób, bo jak śpiewały dzieci „rodzina to rodzice i rodzeństwo, to są krewni, których łączy pokrewieństwo, bo w rodzinie wszyscy bardzo się kochamy i gdy trzeba jedni drugim pomagamy”. Taka uroczystość pozostawia po sobie nie tylko miłe wspomnienia, ale przede wszystkim cementuje więzy rodzinne, zachowując tym samym tradycje, jakie budowane są w społeczności lokalnej.