Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach.

Dnia 15 czerwca 2023r. w naszej szkole odbyła się publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie. Koordynatorem szkolnego projektu była pani Beata Prokop, która czuwała nad wszystkimi działaniami. Związana jest ona z tym, że w roku szkolnym 2022/2023 kończymy trzyletni cykl działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie    i staramy się o Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. W spotkaniu udział wzięła cała społeczność szkolna.

W pierwszej części uczniowie  zaprezentowali osiągnięcia w ramach Szkoły Promującej Zdrowie związane z aktywnym trybem życia, zdrowym odżywaniem oraz higieną zdrowia psychicznego: konkursy, przedsięwzięcia, działania  sportowe, akcje prozdrowotne, działania związane z bezpieczeństwem uczniów i  wiele innych, o których na bieżąco informowaliśmy na stronie internetowej szkoły. W przedsięwzięcia te włączali się również rodzice oraz pracownicy instytucji współpracujących ze szkołą. Działania w ramach Szkoły Promującej Zdrowie zostały podsumowane na podstawie autoewaluacji realizacji standardów SZPZ.

   W drugiej części uczniowie zaprezentowali przedstawienie o tematyce profilaktycznej pt. „Internet to nie wszystko” zwracające szczególną uwagę na zagrożenia związane z wszechobecnym korzystaniem z Internetu i jego wpływem na młodego człowieka i zmianę obyczajów, które on kreuje. Szczególnie część muzyczna przedstawienia zintegrowała wszystkich do wspólnej zabawy.

   Na koniec Pani Dyrektor Anna Michalska – Kapsiak podziękowała Wszystkim, którzy zaangażowani byli w realizację wszelkich działań prozdrowotnych, począwszy od dzieci  i opiekunów przedszkola, aż po uczniów i wychowawców klas starszych. Doceniła mnogość podejmowanych działań i zaangażowanie całej społeczności szkolnej.