W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe prowadzone są szerokie przedsięwzięcia mające na celu ciągły rozwój i modernizację bazy dydaktycznej. Szkoła pozyskuje liczne środki finansowe z różnorodnych programów i projektów jak np. Laboratoria Przyszłości, Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Z funduszy pochodzących z Ministerstwa Edukacji i Nauki zakupiono nowy sprzęt i pomoce edukacyjne.

Szkoła w Ujeździe prężnie rozwija się na wielu poziomach. Jest to szkoła na miarę XXI wieku, nie tylko poprzez unowocześnianie otoczenia i klas lekcyjnych, ale również poprzez wieloaspektowe działania innowacyjne oraz różne sukcesy w konkursach i olimpiadach, podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska – Marek Staniek.

We wrześniu 2022 roku oddano do użytku nowoczesny budynek szkoły wraz z boiskiem wielofunkcyjnym. Dzieci mogą korzystać także z placu zabaw. Sale lekcyjne wyposażone zostały w monitory interaktywne, projektory oraz środki dydaktyczne przeznaczone do nauki chemii, biologii, matematyki, fizyki, geografii, informatyki, czy języka angielskiego. Unowocześniono sprzęt z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnej.PSP w Ujeździe posiada stronę internetową (https://pspujazd.edupage.org) oraz dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia.

Dziękuję burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska – Markowi Stańkowi za olbrzymie zaangażowanie w rozwijanie warunków dydaktycznych poprzez modernizowanie bazy szkoły, a tym samym stwarzanie szansy na osiąganie wysokich wyników edukacyjnych, mówi dyrektor PSP w Ujeździe – Marcin Urbański.