1 stycznia 2022 roku Iwaniska stały się miastem. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wielkie zaangażowanie władz miasta i gminy Iwaniska, posła na sejm Krzysztofa Lipca oraz woli mieszkańców, którzy opowiedzieli się za zmianami podczas konsultacji społecznych.