Trwa realizacja budowy kanalizacji sanitarnej ze studzienkami rewizyjnymi. Sieć kanalizacyjna o długości 940,0 m., realizowana jest w miejscowości Kopiec i Ujazd wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 758.

Wykonanie w/w zadania do końca 2023r., a wartość zadania 745.876,92zł. Burmistrz Miasta i Gminy w  Iwaniskach uprzejmie informuje, że jest opracowana koncepcja projektowa w zakresie kanalizacji w miejscowościach Planta, Tęcza.