Wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek wraz z przewodniczą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego– Zofią Kokosą i dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Iwaniskach – Danutą Kargulewicz przekazali sprzęt komputerowy przeznaczony do zdalnego nauczania dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe.

Jednostka otrzymała 13 laptopów i 1 tablet w ramach programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”. Pozyskany sprzęt ułatwi uczniom i nauczycielom realizację zadań wynikających z edukacji zdalnej. Dzięki niemu będzie można w pełni realizować jeden z kierunków polityki oświatowej państwa: „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”, mówi dyrektor PSP w Ujeździe – Marcin Urbański. Dziękuję organowi prowadzącemu na czele z wójtem Gminy Iwaniska –Markiem Stańkiem oraz dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Iwaniskach – Danucie Kargulewicz za wspieranie działań PSP w Ujeździe zmierzających do podniesienia jakości pracy oraz jakości prowadzonej  nauki zdalnej w czasie trwania epidemii spowodowanej przez COVID-19 – dodaje dyrektor szkoły w Ujeździe.