30 grudnia odbyło się bardzo ważne wydarzenie dla naszej gminy, a mianowicie uroczystość wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Iwaniska Panu Krzysztofowi Lipcowi Posłowi na Sejm RP.

Uroczystość rozpoczęła uroczysta sesja w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Następnie swoje przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek i wręczył Panu Krzysztofowi Lipcowi akt nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Iwaniska". Poseł na Sejm Krzysztof Lipiec otrzymał również statuetkę Honorowego Obywatela, ręcznie malowany portret, kwiaty oraz klucz do bram Miasta jako symbol naszego zaufania, życzliwości i podziękowania.

W uroczystości wzięli udział: Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec wraz z małżonką, Dyrektor biura poselskiego Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca Małgorzata Pruś, Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek, Sekretarz Miasta i Gminy Iwaniska Wiesława Słowik, Rada Miejska w Iwaniskach, sołtysi, dyrektorzy instytucji kultury oraz placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Iwaniska, Senator RP Jarosław Rusiecki, Senator RP Krzysztof Słoń, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Wicewojewoda Świętokrzyski Rafał Nowak, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Starosta Opatowski Tomasz Staniek, Wicestarosta Opatowski Małgorzata Jalowska, Burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Magdalena Zieleń, Starosta Kielecki Mirosław Gębski, Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Stefan Bąk, Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Mariusz Ściana, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłowni w Kielcach Zbigniew Duda, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wiślicy Jacek Gocyk, Prezes Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marcin Perz, Prezes Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A. Szczepan Ruman, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach Jacek Toś, Prezes EkoMedia Sp. z o. o. Barbara Czerwińska.

"To pierwszy taki tytuł nadany w Iwaniskach. Poseł Krzysztof Lipiec pomógł nam w odzyskaniu praw miejskich, po 153 latach od zabrania ich przez władze carskie. Dzięki jego wsparciu pozyskaliśmy wiele środków na inwestycje, m.in. Dom Pomocy Społecznej w Przepiórowie, renowację Zamku Krzyżtopór czy remonty dróg. Dlatego też Rada Miejska w Iwaniskach podjęła decyzję o nadaniu mu Honorowego Obywatela" - powiedział burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek.

"Honorowe obywatelstwo to zobowiązanie do dalszej pracy. Tu mieszkają patrioci, którym należy się szacunek i oddanie należytych praw, dlatego będę z nimi i mam nadzieję, że jeszcze wiele dobrych decyzji związanych z Iwaniskami zapadnie na wysokich szczeblach władzy" - podkreśla Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec.

Po zakończeniu uroczystej sesji wszyscy udali się przed budynek Urzędu Miasta i Gminy Iwaniska, gdzie miało miejsce odsłonięcie tablicy upamiętniającej nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Iwaniska Panu Krzysztofowi Lipcowi. Następnie w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach odbyła się uroczysta msza święta, której przewodniczył proboszcz parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach ks. kan. Leszek Zajezierski wraz z proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mydłowie ks. Tomaszem Kwaśnikiem.