11 listopada to data, o której uczą się nawet najmłodsi uczniowie. Poznają hymn, symbole narodowe, niełatwą historię Polski. Wiedzą, że dzięki odwadze i bohaterstwu naszych przodków, Polska po wielu latach niewoli odzyskała upragnioną wolność i niepodległość.

Wyrażając wdzięczność tym, którzy za Ojczyznę oddali życie, byśmy my mogli żyć w wolnym kraju, uczniowie, kadra pedagogiczna co roku przyłączają się do akcji „Szkoła do hymnu”. W tym roku, 10 listopada o godz. 11.11 wszystkie grupy przedszkolne z naszej placówki odśpiewały ,,Mazurka Dąbrowskiego”.

Natomiast dla starszych uczniów, z klas IV – VIII został ogłoszony Konkursu z okazji Dnia Niepodległości.  Organizatorami konkursu są: dyrektor, nauczyciele historii oraz plastyki z PSP w Iwaniskach. Cele konkursu to przede wszystkim: budzenie zainteresowania historią Niepodległości Polski, zachowanie przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi zasłużonych Ojczyźnie i kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych lat, promowanie i kształtowanie twórczej postawy patriotycznej.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: uczniowie klas IV – VI wykonają pracę plastyczną związaną tematycznie ze Świętem Dnia Niepodległości, uczniowie klas VII - VIII przygotują prezentację multimedialną dotyczącą postaci historycznej, bądź wydarzenia związanego z Odzyskaniem Niepodległości przez Polskę. Rywalizację konkursową rozstrzygnie powołana w tym celu komisja. Najlepsze prace oraz prezentacje zostaną nagrodzone.