W celu upamiętnienia tego doniosłego faktu historycznego, dnia 7 maja 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie zaprezentowano montaż słowno -muzyczny.

 Mottem przedstawienia było hasło: Wolność, naród, niepodległość. Słowa te odwołują się do symboliki i historii ojczystej, wyrażają ponadczasowy system wartości. 

 Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu flagowego i odśpiewaniem hymnu narodowego, po czym uczniowie klasy piątej i czwartej pod kierunkiem nauczyciela historii – Pani Anny Mazur pozwolili przenieść się zebranym w przeszłość  historyczną. Miłym uzupełnieniem przedstawienia były pieśni patriotyczne w wykonaniu Klaudii Kołomańskiej i Martyny Szemraj z klasy szóstej.

 Była to wyjątkowa lekcja historii, podczas której uczniowie przypomnieli wydarzenia i postaci związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.

 Na zakończenie dyrektor szkoły –  Pani Dorota Snopek podziękowała za przygotowanie akademii opiekunowi  i uczniom  biorącym w niej udział. Podkreśliła w swojej wypowiedzi, że majowe święta kojarzą się z radością i nadzieją, uczą patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej.