W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe podjęto szereg przedsięwzięć upamiętniających 100. rocznicę urodzin papieża Polaka.

Wszystkie inicjatywy przeprowadzone zostały w dniach 11-18 maja 2020 roku w ramach projektu edukacyjnego: „Papież Jan Paweł II w oczach i sercach społeczności szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe”. Honorowy patronat nad działaniami objął wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek.

Ze względu na trwający stan pandemii koronawirusa działania w ramach projektu realizowane były przez uczniów za pośrednictwem Internetu. Obejmowały one wykonywanie następujących zadań: rodzinnej dekoracji okna w domu lub kącika upamiętniającego papieża, upominku urodzinowego dla Jana Pawła II, zakładki do książki, zawierającej cytat papieża dotyczący dzieci i młodzieży, księgi pamiątkowej ze złotymi myślami Jana Pawła II, prezentacji multimedialnej: "Jan Paweł II patriota i orędownik pokoju”. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Kujaw, Radwana i Ujazdu włączając się w działania szkolne uczciły tę wyjątkową rocznicę  wypiekami pysznych kremówek papieskich, które serwowane w  były w ich domach rodzinnych.

18 maja 2020 roku na podsumowanie projektu na placu szkolnym powstała wspaniała rabata kwiatowa ku czci Jana Pawła II.Posadzili ją: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – Elżbieta Charymska, dyrektor Banku Spółdzielczego w Staszowie Oddział w Iwaniskach – Edmund Szymański, przewodnicząca Rady Rodziców – Aneta Chłodnicka, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – Dorota Sobczyk,  dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Marcin Urbański oraz przedstawicielki Szkolnego Klubu Wolontariatu.Obchody zakończył ksiądz Adam Pikula uroczystą modlitwą w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i wszystkich przyjaciół szkoły w Ujeździe. Tego dnia wolontariuszki: Gabriela Arcowska, Emilia Dudek i Martyna Kubala udekorowały symboliczne ”okno papieskie” nawiązujące do pamiętnych spotkań Jana Pawła II z młodzieżą.Włączając się w liczne akcje patriotyczne organizowane w naszej szkole, takie jak np. obchody 100. rocznicy urodzin papieża mamy możliwość upamiętniać wybitne postacie i ważne wydarzenia  – mówią członkinie Szkolnego Koła Wolontariatu.

Składam serdeczne podziękowania wójtowi Gminy Iwaniska – Markowi Stańkowi za objęcie honorowym patronatem działań w ramach projektu edukacyjnego: „Papież Jan Paweł II w oczach i sercach społeczności szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe”. Pana patronat podniósł prestiż naszych obchodów, mówił Marcin Urbański – dyrektor szkoły.