W dniu 17 marca 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie odbył się I Szkolny Konkurs Ortograficzny pod hasłem: „Mistrz Ortografii.”

Konkurs przebiegał w trzech etapach. Skierowany był dla uczniów klas II – III, IV – VI i VII – VIII.

         Głównym celem konkursu było mobilizowanie uczniów do poznania i ciągłego utrwalania reguł ortograficznych, posługiwanie się w piśmie poprawną polszczyzną i kształtowanie czujności ortograficznej.

         Nauczycielami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu były: pani Mariola Bednarska – Pasieka i pani Mirosława Tutak.

         W etapie szkolnym wzięło udział łącznie 13 uczniów, w tym 2 uczniów z klasy II, 3 uczennice z klasy III, 2 uczennice z klasy IV, 2 uczniów z klasy VI, 2 uczennice z klasy VII i 2 uczennice z klasy VIII.

         Zadaniem uczniów klas II – III było uzupełnienie tekstu z lukami typu: „Zabawa w chowanego.” Pozostali uczniowie pisali dyktanda na różnych poziomach.

         Wyniki konkursu

  • W kategorii klas II – III tytuł „Mistrza Ortografii” zdobyła uczennica z klasy III – Julia Paluch, a wyróżnienie otrzymała Natalia Osiadły z klasy II.
  • W kategorii klas IV – VI tytuł „Mistrza Ortografii” przypadł Wiktorii Zając z klasy VI.
  • W kategorii klas VII – VIII „Mistrzami Ortografii” zostały: Magdalena Serwinowska z klasy VII i Monika Mirowska z klasy VIII.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, które wręczyła im pani dyrektor Grażyna Krakowiak podczas apelu i w obecności całej społeczności szkolnej.