Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej 30 akcji "Sprzątanie Świata," przypadającej na trzeci weekend września. Organizatorem jej jest Fundacja „Nasza Ziemia."

Była to lekcja poszanowania środowiska, której celem jest budowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz edukacja odpadowa.

Szkolna akcja rozpoczęła się 15 września 2023 roku i trwała przez kilka dni.

Uczniowie uporządkowali teren wokół szkoły, kościoła, przystanku PKS, stawu, sklepu i pobocza dróg w Mydłowie.

Od wielu lat z zaangażowaniem uczestniczą w akcjach ekologicznych, by ochronić Ziemię.

Akcja została przeprowadzona pod nadzorem nauczyciela Mirosławy Tutak.