Szkolne Koło Caritas z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe w czasie Wielkiego Postu prowadziło działania mające na celu bezinteresowną pomoc innym.

Uczniowie przystąpili do akcji charytatywnej Caritas „Jałmużna Wielkopostna” dla dzieci i osób starszych z trudną sytuacją materialną. Każda klasa otrzymała kartonową skarbonkę wspierając tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Wszyscy aktywnie i chętnie włączyli się w to działanie pod hasłem: „Rodzina – Rodzinie” niosąc wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej i udowadniając, że potrafią dzielić się z potrzebującymi.

Udział w akcji miał na celu uwrażliwianie na losy drugiego człowieka oraz pokazanie, jak ważną jest to wartością w życiu. Liderem w zbiórce została skarbonka klasy III.