W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe regularnie odbywają się zajęcia integracyjne z dziećmi z Ukrainy, które koordynowane są przez Szkolny Klub Wolontariatu, Samorząd Uczniowski i świetlicę szkolną.

Szkoła prowadzi urozmaicone aktywności mające na celu oderwanie ukraińskich dzieci od codziennych zmartwień, zapewnienie wsparcia w obcych dla nich środowisku i dostarczenie dobrych wrażeń. W czasie spotkań wszyscy mogą spędzać czas grając wspólnie w gry planszowe, angażując się w zabawy ruchowe, kreatywne zajęcia plastyczne, czy też inne ciekawe inicjatywy. Dzieci z Ukrainy codziennie mogą uczestniczyć również w zajęciach świetlicowych, podczas których spędzają czas na integracji, wspólnych zabawach, grach grupowych, warsztatach plastycznych oraz nauce języka polskiego.

Wyrażając solidarność z objętą wojną Ukrainą szkoła przybrała barwy niebiesko – żółte. Uczniowie zakładają ubrania w kolorach ukraińskiej flagi, w klasach pojawiły się niebieskie i żółte balony, a Samorząd Uczniowski przygotował na korytarzu szkolnym gazetkę propagującą pokój na świecie. Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował kiermasz charytatywny przeznaczony na potrzeby ukraińskich przyjaciół. Uczeń klasy V przygotował  także prezentację multimedialną na temat Ukrainy, jej historii, kultury, zwyczajów, kuchni, architektury oraz walorów przyrodniczych.

Szkoła w Ujeździe włączyła się również w przygotowanie zajęć integracyjnych na Zamku Krzyżtopór, gdzie odbyły się warsztaty artystyczne oraz wspólne ognisko. Uczniów z Ujazdu nie zabrakło też na  Marszu Pokoju w Iwaniskach oraz na Mszy Świętej o Pokój. Szkoła przystąpiła do zbiórki darów rzeczowych na rzecz pomocy Ukrainie organizowanej przez Urząd Miasta i Gminy w Iwaniskach, a bardzo licznie zebrane materiały zostały przekazane do punktu odbioru na Zamku Krzyżtopór.

Młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe szybko nawiązała nowe znajomości oraz przyjaźnie z rówieśnikami z Ukrainy i chętnie uczestniczy z nimi we wspólnych działaniach.