Krystian Chaba, Mikołaj Madejski i Artur Pawlik z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe zdobyli tytuł laureata z Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Archimedes Lingua Plus z języka angielskiego.

W olimpiadzie wzięło udział 20 uczniów klas IV – VIII. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Poprzez uczestnictwo w konkursie uczniowie mogli poszerzać umiejętności językowe, rozwijać uzdolnienia w tym zakresie oraz zwiększać motywację w poznawaniu języka angielskiego.

Laureaci z najwyższymi wynikami otrzymali gratulacje i nagrody książkowe od dyrektora szkoły w Ujeździe – Marcina Urbańskiego.