28 kwietnia 2023 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe udali się na wycieczkę do Warszawy śladami Marii Skłodowskiej-Curie – przyszłej patronki szkoły.

Celem wyjazdu było przybliżenie sylwetki wybitnej uczonej, jej życia oraz działalności i osiągnięć. Program obejmował spacer po Warszawie do miejsc związanych z osobą noblistki, a także wizytę w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Uczestnicy zwiedzili Stare i Nowe Miasto dowiadując się jednocześnie niezwykle ciekawych informacji dotyczących polskiej uczonej.Wyjątkowym punktem wycieczki był pobyt w biograficznym muzeum, gdzie wszyscy mogli szczegółowo zgłębić wiedzę o Marii Skłodowskiej-Curie i rozwinąć zainteresowania w dziedzinie chemii i fizyki podczas lekcji muzealnej oraz obejrzeć interesującą ekspozycję.Ponadto uczniowie udali się pod pomnik noblistki.

Wycieczka dostarczyła młodzieży z Ujazdu ogromu nowych wiadomości na temat życia i dorobku naukowego Marii Skłodowskiej-Curie oraz wielu wrażeń i dobrej zabawy.