W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe realizowany był projekt edukacyjny: „Śladami Marii Skłodowskiej-Curie”, którego głównym celem było rozwijanie zainteresowań życiem i pracą dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla.

Projekt rozpoczął się 7 listopada 2022r., kiedy to uczniowie upamiętnili 155. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Młodzi chemicy ze szkoły w Ujeździe poznawali działalność polskiej uczonej, jej dokonania naukowe, odkrycia w dziedzinie chemii i fizyki poprzez różnorodne aktywności i doświadczenia. Zgłębiali wiedzę na temat Marii Skłodowskiej-Curie i odkryć, które  przyczyniły się do światowego rozwoju nauki. Omawiali także blaski i cienie zjawiska promieniotwórczości oraz energetykę jądrową.

Eksperymentatorzy przeprowadzali liczne doświadczenia (m.in. „Chemiczny wulkan z sody oczyszczonej i octu”, „Chemiczne jojo”). Były tez projekcje filmów o życiu i działalności naukowej Noblistki, o jej wielkim patriotyzmie i zaangażowaniu w tworzenie Instytutu Radowego w Warszawie.

Do organizacji wydarzenia wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach programu MEiN #LaboratoriaPrzyszłości (m.in. drukarka 3D, aparat fotograficzny) i Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 (monitory interaktywne)

Projekt przyczynił się do pogłębienia wiedzy na temat wielkich zasług Marii Skłodowskiej-Curie dla rozwoju nauki oraz jej wielkich postaw życiowych. Koordynatorem działań była Agnieszka Ochocka-Bednarska.