Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe posiada dobrze wyposażoną pracownię fizyczną, w której uczniowie mogą pogłębiać wiedzę oraz rozwijać pasje i zdolności w dziedzinie fizyki.

W szkole odbywają się różnorodne doświadczenia fizyczne z wykorzystaniem sprzętu i pomocy dydaktycznych. Uczniowie z dużym zaangażowaniem przeprowadzają eksperymenty pod okiem doświadczonego nauczyciela Mirosława Pargieły, który w listopadzie jako jeden z dwóch polskich nauczycieli uczestniczył w innowacyjnych warsztatach e-Technology Lab Teach with Moon w Belgii.Przygotowany przez klasę VIII pokaz doświadczeń fizycznych wzbudził ogromny entuzjazm wśród uczniów. Nowoczesne metody ukierunkowane na praktyczne działania oraz połączenie metody eksperymentu z narzędziami informatyki niezwykle korzystnie wpływają na motywację i aktywne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności. Uczą one wykorzystania wiedzy fizycznej w codziennym życiu oraz udowadniają, ze lekcje fizyki nie są nudne.Podczas zajęć fizyki i chemii uczniowie przygotowali także plakat na temat dokonań wielkiej uczonej i patronki szkoły – Marii Skłodowskiej-Curie, który został wyeksponowany na korytarzu szkolnym.