Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe posiada dobrze wyposażoną pracownię języka angielskiego, dzięki której uczniowie mogą rozwijać zainteresowania językowe.

Liczne pomoce dydaktyczne uatrakcyjniają lekcje języka angielskiego. W sali znajduję się monitor interaktywny, rzutnik z laptopem, kolumna nagłaśniająca, głośnik wielofunkcyjny, różnorodne plansze edukacyjne zwiększające skuteczność przyswajania treści leksykalno-gramatycznych,czy też maty tematyczne i gry językowe. Uczniowie korzystając z nowoczesnych pomocy poszerzają posiadane umiejętności językowe, doskonalą komunikację oraz wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce.Bogaty zasób materiałów i środków dydaktycznych wykorzystywany podczas zajęć ułatwia naukę języka i korzystnie wpływa na motywację. Poprzez gry i zabawy tak lubiane przez uczniów mogą oni chętnie i w naturalny sposób utrwalać materiał, rozwijać współpracę w grupie oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne. Uczniowie ucząc się poprzez zabawę aktywnie pobudzają ciekawość poznawczą i kreatywnie wchłaniają proces dydaktyczny.