22 listopada 2022 roku odbyła się wycieczka do kina HELIOS w Kielcach. Wzięli w niej udział chętni uczniowie z klas I, II, III, IV i V Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie.

Kierownikiem wycieczki była pani Dorota Snopek, a opiekunami: pani Mariola Bednarska – Pasieka, pani Mirosława Tutak i pani Teresa Szymańska. Głównym celem było obejrzenie premiery filmu „Bella i Sebastian.”  Ponadto wyjazd był integracją międzyklasową. Uczniowie kształcili takie cechy jak: samodzielność, odpowiedzialność, troskę o własne bezpieczeństwo, także umiejętność odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych. Ten seans filmowy pełniący rolę edukacyjną i wychowawczą dostarczył uczestnikom wycieczki wielu pozytywnych wrażeń i zapisze się w ich pamięci. Jego przesłanie ma wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw. Uczniowie szkoły w Mydłowie chętnie biorą udział w wycieczkach szkolnych. Planowany jest już kolejny wyjazd do teatru.