Młodzież z klasy siódmej i ósmej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe w ramach X edycji programu mPotęga – Matematyka jest miarą wszystkiego uczestniczy w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, na których wykorzystywane są nowo zakupione pomoce dydaktycznew celu utrwalania zagadnień matematycznych.

Uczniowie poprzez zabawę ćwiczą tematykę dotyczącą ułamków zwykłych, dziesiętnych, procentów, działań na liczbach naturalnych oraz figur przestrzennych. Podczas interesujących zajęć pogłębiają wiedzę matematyczną, a także wykazują się pomysłowością np. w tworzeniu krzyżówek i gier matematycznych.Wszystkie działania z projektu prezentowane są na bieżąco na gazetce ściennej.

Projekt dofinansowuje fundacja mBanku.