W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbył się cykl warsztatów poświęconych szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzone przez specjalistów z zaprzyjaźnionych z placówką instytucji oraz przez uczniów klasy ósmej odbywały się w ramach szkolnego projektu edukacyjnego: „Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i  innych”.

Szkołę dwa razy odwiedził dzielnicowy Gminy Iwaniska – asp. szt. Radosław Krakowiak. Pierwsze zajęcia dotyczyły bezpieczeństwa do i ze szkoły. Funkcjonariusz przypomniał podstawowe zasady ruchu drogowego oraz zwrócił szczególną uwagę na wyposażenie ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Drugie spotkanie z dzielnicowym Gminy Iwaniska dotyczyło zagrożeń płynących z korzystania z Internetu oraz różnego rodzaju używek. Uczniowie podczas warsztatów mieli okazję bliżej przyjrzeć się pracy policjanta, obejrzeć wewnątrz radiowóz policyjny, zapoznać się z podstawowym ubiorem. Funkcjonariusz przeprowadził konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Na zakończenie dzielnicowy wyposażył  wszystkich obecnych w elementy odblaskowe.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w ramach projektu „Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i  innych”  były dwa spotkania z psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatowie – Magdaleną Baką-Niedbałą. Pierwsze odbyło się pod hasłem: „Konsekwencje wynikające z unikowego stylu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi”. Uczniowie poznali sposoby radzenia sobie ze stresem, strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz konsekwencje płynące z unikowego stylu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Drugie spotkanie dotyczyło zasad właściwych zachowań w szkole i poza nią.

Uczniowie ze szkoły w Ujeździe uczestniczyli również w zajęciach pod hasłem: „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży” z Sylwią Kot z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opatowie. Podczas warsztatów młodzież zapoznała się z takimi pojęciami jak: uzależnienie i nałóg, zapoznali się z listami napisanymi przez osoby uzależnione m.in. od alkoholu, papierosów, narkotyków, gier komputerowych.  Aby wzmocnić przekaz oddziaływań profilaktycznych uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne, które ukazywały zachowanie, relacje rówieśnicze i rodzinne osób uzależnionych.

Bardzo interesujące zajęcia dla przedszkolaków przeprowadziła również pielęgniarka ze szpitala w Staszowie –Marta Nowacka. Prelekcja miała na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz przekonanie uczniów, że stan naszego zdrowia w  dużej mierze zależy od nas samych. Pielęgniarka przeprowadziła pogadankę na temat potrzeby dbania o  zdrowie swoje i innych osób.  Pani Marta przeprowadziła także rozmowę dotyczącą wcześniaków i wcześniactwa.

Projekt zakończyły warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej dla wychowanków oddziałów przedszkolnych. Pokaz poprowadzili uczniowie klasy VIII w ramach edukacji dla bezpieczeństwa. Podczas zajęć dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Z wielką uwagą śledziły wykonywane czynności ratownicze, a w szczególności czynności z zakresu resuscytacji wykonywane na fantomach. Następnie mogły samodzielnie sprawdzić zdobytą przez siebie wiedzę. Podczas zajęć wychowankowie oddziałów przedszkolnych utrwalili numery alarmowe i obejrzeli film edukacyjny.