W Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe w ramach programu X edycji programu grantowego mPotega – „Matematyka jest miarą wszystkiego” w dniu 28 listopada 2023 roku odbyła się pogadanka dla siódmo i ósmoklasistów z dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach – Agatą Kończak i główną księgową –Marzanną Glibowską.

Podczas warsztatów młodzież została zapoznana ze specyfiką pracy księgowej, która charakteryzuje się koniecznością stałego samodoskonalenia się i umiejętnością organizowania czasu pracy. Prelegentki opowiedziały również o najważniejszych obowiązkach księgowego, do których należy między innymi przyjmowanie faktur, wpisywanie ich do systemu księgowego, rozliczanie należności firmy, sprawdzanie i analizowanie rachunków oraz innych danych księgowych,kontrola zestawień finansowych i bieżące nadzorowanie całej rachunkowości w jednostkach obsługiwanych przez CUW w Iwaniskach, w tym między innymi szkoły w Ujeździe.W sposób niezwykle interesujący pokazały również różne sposoby zastosowania matematyki w biurze i księgowości. Na podstawie przygotowanych przez prowadzące zadań uczniowie z wielkim zaangażowaniem tworzyli własny budżet lub budżet swojej rodziny.

Na zakończenie dyrektor szkoły –Marcin Urbański wręczył podziękowania prowadzącym za przeprowadzenie warsztatów w ramach programu grantowego X edycji mPotęgi – „Matematyka jest miarą wszystkiego”.

Projekt dofinansowuje fundacja mBanku.