21 czerwca 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyło się podsumowanie i nagrodzenie osiągnięć i sukcesów zdobytych przez uczniów z konkursów zewnętrznych w bieżącym roku szkolnym.

W uroczystości uczestniczyli:burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Iwaniskach – Zofia Kowalska, radny Rady Miejskiej w Iwaniskach – Gabriel Majsak, radny Rady Miejskiej w Iwaniskach – Władysław Orkisz, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Marcin Urbański oraz rodzice nagrodzonych uczniów.

Laureaci licznych konkursów i olimpiad ogólnopolskich otrzymali gratulacje i nagrody książkowe ufundowane przez burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska – Marka Stańka. Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom i ich rodzicom wspaniałych wyników konkursowych, które są owocem całorocznej pracy. Gratuluję także dyrektorowi szkoły w Ujeździe – Marcinowi Urbańskiemu i gronu pedagogicznemu, gdyż zdobyte sukcesy świadczą o intensywnej działalności i wytężonej mobilizacji w pracy szkoły, mówi burmistrz – Marek Staniek.Uczniowie i rodzice otrzymali także gratulacje i słowa uznania od radnych Miasta i Gminy Iwaniska.

Premiowane miejsca zdobyli: Oliwia Hamera – klasa I, Zuzanna Ścibisz – klasa I, Martyna Ścibisz – klasa II, Piotr Włodarski – klasa II, Magdalena Pierścińska – klasa II, Nadia Sabat – klasa III, Andżelika Chaba – klasa V, Patrycja Pawlik – klasa V, Nikola Rozmysłowska – klasa V, Mikołaj Madejski – klasa VI, Hubert Niziałek – klasa VII. Nagrodzeni o czołowe lokaty rywalizowali z następujących przedmiotów: matematyka, język angielski, plastyka, religia, edukacja polonistyczna i edukacja matematyczna.

Bieżący rok szkolny obfitował w liczne sukcesy naszych uczniów. Dziękuję im za włożony wysiłek w naukę i przygotowania, dziękuje także rodzicom za wspieranie dzieci i motywowanie ich do zdobywania wiedzy. Składam podziękowania nauczycielom za poświęcony czas i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów. Słowa podziękowania kieruję również do władz Miasta i Gminy Iwaniska na czele z burmistrzem– panem Markiem Stańkiem za wiarę w sukcesy Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe, docenianie jej pracy oraz dbanie o jej ciągły rozwój i modernizację.