15 marca 2024 roku uczniowie klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie uczestniczyli w Świętokrzyskiej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych. Organizatorem przedsięwzięcia było Kuratorium Oświaty w Kielcach. Spotkanie przedstawicieli szkół oraz  instytucji z ósmoklasistami  odbyło się  w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie.

 Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie ósmoklasistów z bieżącą ofertą kształcenia dostępną na terenie powiatu. W trakcie giełdy swoje stanowiska prezentowały opatowskie licea i szkoły techniczne. Uczniowie klasy VIII mogli zapoznać się z programami i ofertami szkół na rok szkolny 2024/2025. Rozmowy ósmoklasistów z nauczycielami i uczniami szkół ponadpodstawowych  pozwoliły uczniom klasy ósmej uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, co  znacznie ułatwi podjęcie decyzji w dalszej edukacji.

 Opiekę na uczniami sprawowały: p. Anna Maj – wychowawca , p. Katarzyna Szymańska- pedagog szkolny.