Dnia 28 maja 2024 roku grupa uczniów z klas 0, I, II, IV, V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowa wzięła udział w Turnieju Sportowym, zorganizowanym w Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie.

 Turniej rozpoczął się od występu uczniów o tematyce sportowej, pod kierunkiem nauczyciela Pani Mirosławy Tutak, w czasie którego zaprezentowane zostały pensjonariuszom Domu piękne utwory w wykonaniu Oliwii Solnicy z klasy 0 i Dominiki Brodawki z klasy I. Były również ćwiczenia przy muzyce i taniec, co zachęciło wszystkich do udziału w konkurencjach sportowych, przygotowanych i przeprowadzonych przez panie z DPS w Przepiórowie i nauczyciela – Panią Annę Niziałek.    

 Ten dzień był bardzo udany. Pensjonariusze i uczniowie byli bardzo zaangażowani w wykonywanie zadań i widać było sportową rywalizację oraz dobrą zabawę.

 Na zakończenie Dyrektor Domu – Pani Wioletta Kargulewicz wręczyła uczniom dyplomy, podziękowanie dla szkoły i słodycze. 

 Szkoła w Mydłowie dziękuje Dyrektorowi – Pani Wioletcie Kargulewicz za zaproszenie do udziału w Turnieju Sportowym i kontakt z pensjonariuszami, który spełnia zadanie wychowawcze dla uczniów szkoły w Mydłowie.