Mszą świętą w intencji mieszkańców Iwanisk zakończyły się oficjalne obchody odzyskania praw miejskich przez tę miejscowość. O pomyślność i Boże błogosławieństwo modlił się z wiernymi biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

W kazaniu przypomniał, że 1 stycznia przypada Światowy Dzień Modlitw o Pokój.

- Ojciec Święty Franciszek uczy, że w zachowaniu pokoju wśród narodów potrzebne jest najpierw przestrzeganie pokoju między starszymi i młodszymi, potrzebny jest dialog międzypokoleniowy. Drugim warunkiem pokoju stawianym przez Ojca Świętego jest zwiększenie wydatków na edukację, a zmniejszenie na zbrojenia - mówił.

Prawdziwego pokoju w każdym środowisku życzył biskup mieszkańcom Iwanisk.

Obecny na nabożeństwie senator Jarosław Rusiecki podkreślał natomiast, że wraz z odzyskaniem praw miejskich Iwaniska zyskują szansę na rozwój.

- Mieszkańcy i władze będą mieli więcej możliwości rozbudowywania swojego miasta, odnosząc się jednocześnie do tradycji rzemieślniczej Iwanisk, która trwała od czasów Jagiellonów do połowy XIX wieku - mówił senator.

Iwaniska odzyskały prawa miejskie po 153 latach, utraciły je w wyniku ukazu carskiego, który zdegradował miasteczko do rangi osady za to, że mieszkańcy brali udział w powstaniu styczniowym.

Źródło: Radio Kielce // Anna Głąb