Uroczysta Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny, której przewodniczył proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach ks. kan. Leszek Zajezierski.

We mszy udział wzięli: władze gminy Iwaniska na czele z wójtem Markiem Stańkiem, radni gminy, sołtysi, dyrektorzy szkół i instytucji kultury, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy.