1 czerwca 2022 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowopowstałego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach.

Dyrektor PSP w Iwaniskach Pani Anna Michalska – Kapsiak powitała przybyłych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska - Pana Marka Stańka, Dziekana Dekanatu Opatowskiego - ks. Proboszcza Leszka Zajezierskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Cezarego Miśkiewicza, Przewodniczącą Komisji Oświaty Radną Rady Miejskiej Panią Zofię Kokosę, Skarbnik Miasta i Gminy Iwaniska panią Teresę Kaptur, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Panią Danutę Kargulewicz, Dyrektora PSP w Ujeździe Pana Marcina Urbańskiego, Dyrektor PSP w Mydłowie Panią Grażynę Krakowiak, Dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Panią Elżbietę Charymską, p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Bilbioteki i Kultury w Iwaniskach Pana Mariusza Kaptura, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Jolantę Kwiatek, Wicedyrektorów: Panią Zdzisławę Radzimowską i Panią Beatę Sadaj, Kierownik Szkoły Filialnej w Jastrzębskiej Woli Panią Teresę Paluch, nauczycieli, pracowników obsługi oraz uczniów.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Miasta i Gminy, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Dyrektor PSP w Iwaniskach, uczniowie szkoły oraz Dziekan Dekanatu opatowskiego – Proboszcz parafii, który poświęcił oddane do użytku boisko. Pani dyrektor Anna Michalska Kapsiak wręczając pamiątkowe grawertony i kwiaty podziękowała Burmistrzowi Iwanisk Panu Markowi Stańkowi za pozyskane na ten cel środki oraz ogromny wkład w stałe modernizowanie placówki. Dzięki takim inwestycjom szkoła może cieszyć się funkcjonalnością, pięknym wyglądem oraz zadbanym otoczeniem. Nowe boisko jest wielofunkcyjne, wyposażone w sztuczną  tartanową nawierzchnię oraz oświetlenie. Nawierzchnia poliuretanowa to jedna z najpopularniejszych i najbardziej funkcjonalnych nawierzchni sportowych. Cechuje się elastycznością, dobrą amortyzacją, co zapewni komfort i bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom.