Dnia 5 października 2023 roku przed budynkiem szkoły w Mydłowie odbyła się uroczystość poświęcona rozdaniu laptopów uczniom klas czwartych z terenu Miasta i Gminy Iwaniska w ramach programu „Cyfrowa Polska.”

Inicjatywa jest wsparciem dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych, które w dzisiejszych czasach należą do kluczowych umiejętności.

W uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm RP – pan Krzysztof Lipiec, Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska – pan Marek Staniek, Sekretarz Miasta i Gminy Iwaniska – pani Wiesława Słowik, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Iwaniska – pan Wiesław Kowalczyk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Iwaniska – pani Zofia Kowalska, wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Iwaniska – pan Cezary Miśkiewicz, dyrektor Centrum Usług Wspólnych – pani Agata Kończak, Dyrektor PSP w Iwaniskach – pani Anna Michalska – Kapsiak, i wicedyrektor – pani Jolanta Andzel, dyrektor PSP w Ujeździe – pan Marcin Urbański, dyrektor PSP w Mydłowie – pani Dorota Snopek,proboszcz Parafii Mydłów – ks. Tomasz Kwaśnik, nauczyciele, rodzice i opiekunowie uczniów klas czwartych oraz wszyscy uczniowie szkoły w Mydłowie.

Poseł,pan Krzysztof Lipiec w swoim przemówieniu podkreślił rolę państwa we wspieraniu polskiej szkoły i rodzin.

Natomiast burmistrz, pan Marek Staniek przekazał informacje o przedsięwzięciach realizowanych na terenie Miasta i Gminy Iwaniska oraz podkreślił znaczenie otrzymanych laptopów dla uczniów i ich rodzin.

Laptopy czwartoklasistom wręczyli: pan poseł, pan burmistrz i dyrektorzy szkół.

Na zakończenie dyrektor PSP w Mydłowie – pani Dorota Snopek złożyła podziękowania panu posłowi i panu burmistrzowi za wszelkie działania, które służą rozwojowi szkoły w Mydłowie.