Dnia 24 października 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie odbyło się uroczyste Ślubowanie i Pasowanie Pierwszoklasistów.

Na uroczystość szkolną przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska pan Marek Staniek, rodzice uczniów klasy I, nauczyciele i cała społeczność uczniowska. Zgromadzonych powitała dyrektor szkoły pani Grażyna Krakowiak oraz przekazała prowadzenie uroczystości wychowawcy klasy I pani Mirosławie Tutak. Najpierw głos zabrali uczniowie klasy II, którzy w miłych słowach powitali klasę I. Następnie uczniowie klasy I zaprezentowali piękną część artystyczną, w czasie której zgromadzeni mogli obejrzeć inscenizację słowno – muzyczną, na którą złożyły się teksty mówione, tańce i pląsy do utworów muzycznych oraz śpiew. W kolejnej części uroczystości został wprowadzony poczet flagowy i odśpiewany hymn państwowy, a uczniowie  klasy I wykazali przynależność do narodu polskiego odpowiadając na pytania, po czym złożyli przyrzeczenia. Następnie pani dyrektor dokonała ceremonii pasowania pierwszoklasistów na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie. Tradycyjnym zwyczajem wykorzystała do tego ołówek. Pierwszoklasiści potwierdzili przyjęcie obowiązków uczniowskich odbijając paluszek w Kronice Szkoły, w której został umieszczony protokół z uroczystości. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Martyna Szemraj odczytała protokół zebranym, a pani dyrektor go podpisała. Po ceremonii Ślubowania i Pasowania przyszedł czas na gratulacje. Wychowawczyni złożyła życzenia pierwszoklasistom, podkreśliła ich piękne zaprezentowanie się oraz pogratulowała rodzicom wspaniałych dzieci. Uczniowie klasy I otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk pani dyrektor oraz upominki od rodziców. Pani dyrektor złożyła uczniom klasy I życzenia oraz pochwaliła, że wszyscy pięknie wystąpili. Na zakończenie przemówił Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska pan Marek Staniek. Pogratulował uczniom i ich rodzicom oraz zapewnił o działaniach własnych i radnych, by uczniowie szkoły w Mydłowie mieli jak najlepsze warunki do nauki. Mirosława Tutak