Tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach jest coroczne przyjmowanie pierwszoklasistów w poczet braci uczniowskiej tejże szkoły.

To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla rodziców. Na uroczystość, która odbyła się 19 października  przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska pan Marek Staniek, Przewodnicząca Komisji Oświaty pani Zofia Kokosa, dyrektor szkoły pani Anna Michalska-Kapsiak. wicedyrektor  pani Jolanta Andzel, Dziekan Dekanatu Opatowskiego  ks. proboszcz Leszek Zajezierski, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Jolanta Kwiatek, nauczyciele i rodzice uczniów.

Pierwszaki, odświętnie ubrani i przejęci, marszowym krokiem rozpoczęli występ, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne.Burza oklasków zakończyła część artystyczną. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie złożyli pierwszą przysięgę.Ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować szkołę, swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość nauczycielom i rodzicom. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor dotykając ramion swoich podopiecznych kolorowym ołówkiem. Pan Burmistrz wręczył akty pasowania. Nie obyło się też bez życzeń, upominków i pamiątkowych zdjęć, Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.Wszystkim pierwszakom ten dzień na pewno długo pozostanie w pamięci, jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila.