Dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe 1 września 2022 roku to nie tylko inauguracja nowego roku szkolnego, ale również szczególna i ważna data. Tego dnia odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły oraz boiska wielofunkcyjnego.

Dzisiaj tu w Ujeździe w sąsiedztwie perełki naszej Gminy, jaką jest niewątpliwie Zamek Krzyżtopór ma miejsce wielka uroczystość. Otwieramy bowiem nowo wybudowany pawilon edukacyjny wraz z boiskiem wielofunkcyjnym. Tu właśnie do Ujazdu, do naszej szkolnej społeczności przybyło wielu znamienitych gości, z którymi chcemy się podzielić naszą wielką radością, radością z tego, że władze Miasta i Gminy Iwaniska na czele z Burmistrzem – Markiem Stańkiem zorganizowały nam letnie Mikołajki obdarowując naszą szkolną rodzinę tak wspaniałymi obiektami, które przez lata będą służyć uczniom do nauki i rozwijania swoich pasji i zainteresowań”, rozpoczął Marcin Urbański – dyrektor PSP w Ujeździe.

W tym niezwykle ważnym wydarzeniu udział wzięli: poseł na Sejm RP -  Krzysztof Lipiec, burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska– Marek Staniek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iwaniskach - Zofia Kowalska i Cezary Miśkiewicz oraz radni Rady Miejskiej w Iwaniskach –Gabriel Majsak, Władysław Orkisz, Zofia Kokosa, Krzysztof Masternak, skarbnik Miasta i Gminy Iwaniska – Teresa Kaptur, sekretarz Miasta i Gminy Iwaniska – Wiesława Słowik, sołtysi: Urszula Pasik, Jadwiga Bajak, Jolanta Imiałkowska, Janina Żabicka, dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – Elżbieta Charymska wraz z główną księgową – Pauliną Paluch, p.o. dyrektor Gminnego Centrum Biblioteki iKultury w Iwaniskach – Mariusz Kaptur, właściciel Osady Neolitycznej w Kopcu – Tomasz Giecewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach – Beata Słoczyńska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Iwaniskach – Małgorzata Gołyska, Zbigniew Kwiatkowski, Jolanta Rusak, prezes Zakładu Remontowo-Budowlanego BUDO-TERM – Jarosław Wawrzyniec, dyrektor PSP w Iwaniskach – Anna Michalska- Kapsiak wraz z wicedyrektor – Beatą Sadaj i kierownik szkoły filialnej w Jastrzębskiej Woli – Teresą Paluch, dyrektor PSP w Mydłowie –  Grażyna Krakowiak, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach – Danuta Kargulewicz wraz  z pracownikami: Danutą Majsak, Urszulą Stec, Agatą Kończak, Eweliną Kasprzycką i Marianem Stańkiem, rodzice na czele z przewodniczącą Rady Rodziców – Anetą Chłodnicką i wiceprzewodniczącą – Moniką Rybak, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz przedszkolaki i uczniowie.

Podczas uroczystości wprowadzono flagę państwową i odśpiewano„Mazurka Dąbrowskiego”. Niezwykle doniosłym momentem był akt przecięcia wstęgi, a także przekazanie przez burmistrza Iwanisk – Marka Stańka symbolicznego klucza do nowego budynku dyrektorowi PSP w Ujeździe – Marcinowi Urbańskiemu. Następnie ks. kanonik Leszek Zajezierski dokonał poświęcenia nowej części szkoły i boiska. Księże Dziekanie w imieniu nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców proszę o poświęcenie nowo wybudowanych obiektów. Poświęć nam boisko i nową szkołę oraz udziel nam błogosławieństwa na ten nowy rok szkolny, aby Jezus i Jego łaska była z nami wszędzie, w każdej chwili naszego życia,mówił dyrektor Marcin Urbański.

Po oficjalnej części uroczystości poseł Krzysztof Lipiec w słowach skierowanych do przybyłych zapowiedział ufundowanie szkole sztandaru, zadając jednocześnie całej społeczności szkolnej pierwszą pracę domową, aby do końca tego roku wybrała sobie swojego patrona. W swoim przemówieniu poseł Lipiec nawiązał również do 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przemówienia zakończył dyrektor szkoły – Marcin Urbański składając podziękowania wszystkim zebranym i sympatykom Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe za udaną współpracę i wspieranie wszelkich realizowanych przez nią przedsięwzięć.Szczególne podziękowania kieruję w stronę Pana burmistrza Marka Stańka za to, że zaangażował się w realizację tej inwestycji. Można powiedzieć, że włożył całe swoje serce w to, aby nam tu w Ujeździe było jak najlepiej, żebyśmy mieli szkołę na miarę XXI wieku – mówił dyrektor Marcin Urbański. Za pomoc i zaangażowanie w realizację podejmowanych przez szkołę działań edukacyjnych oraz troskę o rozwój i bezpieczeństwo uczniów burmistrz otrzymał pamiątkową statuetkę z rąk dyrektora szkoły i Rady Rodziców.

Część artystyczna uroczystości obejmowała występy wokalno-taneczne zespołu „Crazy Girls” złożonego z uczennic klasy VI, które wystąpiły w nowych strojach ufundowanych przez burmistrza Iwanisk – Marka Stańka wraz z samorządem Miasta i Gminy Iwaniska. Solistkami zespołu były: Patrycja Pawlik i Emilia Rybak. Uczestnicy mogli podziwiać również talenty artystyczne zespołu „Fantazja” skupiającego dzieci z klas młodszych i oddziałów przedszkolnych.

Dziękuję rodzicom Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe za tak olbrzymie zaangażowanie i trud, jaki włożyli w przygotowanie tej podniosłej uroczystości. Po raz kolejny stanęli na wysokości zadania i pokazali swoją niezawodność. To wasza praca drodzy rodzice uświetniła to wydarzenie i pokazała wielką gościnność naszej szkoły. – dodał dyrektor.Obchody otwarcia nowego budynku szkoły wraz z boiskiem zakończyły się na Zamku Krzyżtopór uroczystym obiadem i wystawnym poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców.