- Budowa świetlicy wiejskiej w Mydłowie idzie zgodnie z planem - nie kryje zadowolenia Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek. - ,,Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy Mydłowa zyskają nowo wybudowane miejsce do spotkań i zajęć aktywizacyjno – integracyjnych dla wszystkich mieszkańców i organizacji społecznych – dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej – mówi wójt Marek Staniek. Inwestycja ta kosztuje 668,800zł dofinansowana z PROW w kwocie 383.381zł , pozostałe środki z tej kwoty to wkład własny pochodzący z budżetu gminy.

W ramach zadania został wybudowany nowy budynek wraz z elewacją zewnętrzną oraz zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu wokół. W nowo wybudowanym obiekcie jest wydzielona sala spotkań, zaplecze kuchenne, toalety. Obiekt wybudowany jest w centrum miejscowości w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej oraz nowego boiska szkolnego, dzięki czemu spełnia wiele ważnych zadań .

Budowa świetlicy wiejskiej w Mydłowie to realizacja kolejnych założeń Władz Gminy Iwaniska  oraz Rady Gminy mająca na celu wsparcie lokalnych inicjatyw  społecznych i wychodzenie naprzeciw potrzebom i postulatom mieszkańców .

,,W latach ubiegłych zostały oddane do użytku świetlice wiejskie w Kujawach, Marianowie, Radwanie oraz Przepiórowie teraz dołącza również Mydłów.  Miejsca te są zadbane i wykorzystywane do spotkań mieszkańców, to właśnie dzięki nim Koła Gospodyń Wiejskich które działają w tych sołectwach oraz druhowie OSP mają gdzie się spotkać, to właśnie tu odbywają się  zebrania, wspólne świętowanie oraz pikniki i warsztaty organizowane przy współpracy z  Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Ostatni trudny dla wszystkich czas pandemii znacznie ograniczył organizowanie imprez kulturalnych  ale ufamy, że wkrótce będziemy mogli wspólnie z mieszkańcami świętować otwarcie nowej świetlicy a miejsce to  zacznie tętnić życiem – dodaje Wójt Marek Staniek.  Inwestycja jest w trakcie realizacji, trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy.