13 czerwca 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbył się Dzień Profilaktyki, podczas którego nagrodzono osiągniecia uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Uroczystość odbyła się na Zamku Krzyżtopór i wzięli w niej udział: burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Zofia Kowalska, przewodnicząca Komisji Oświaty – Zofia Kokosa, radny Rady Miejskiej – Władysław Orkisz, dyrektor Instytucji i Kultury Zamek Krzyżtopór – Elżbieta Charymska, dzielnicowy Gminy Iwaniska – asp. szt. Radosław Krakowiak, dyrektor szkoły w Ujeździe – Marcin Urbański oraz cała społeczność szkolna wraz z nagrodzonymi uczniami i ich rodzicami. Wydarzenie rozpoczęło się scenkami profilaktycznymi oraz występami zespołów wokalno-tanecznych Fantazja i Crazy Girls. Następnie dzielnicowy – Radosław Krakowiak wygłosił pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa i właściwych zachowań. Za zdobycie tytułów laureatów w konkursach międzynarodowych, olimpiadach ogólnopolskich, czy lokalnych uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy, a ich rodzice listy gratulacyjne. Nagrodzeni uczniowie to: Patrycja Pawlik – dwukrotna laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z języka angielskiego, Emilia Rybak, która reprezentowała szkołę w XI Integracyjnym Przeglądzie Piosenki Religijnej, Mikołaj Madejski – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z języka angielskiego, Julia Masternak – II miejsce w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”oraz III miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, Martyna Ścibisz – laureatka Międzynarodowej Olimpiady Arytmetyki Mentalnej, laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Arytmetyki Mentalnej oraz dwukrotna laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus, Magdalena Pierścińska –laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus, Kamila Ścibisz –laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus, Piotr Włodarski –laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus, Zuzanna Ścibisz – laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Arytmetyki Mentalnej oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus, Oliwia Hamera – laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus, Alicja Szczepańska – dwukrotna laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus, Oliwia Bednarczyk – dwukrotna laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus.

Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska wraz z obecnymi radnymi przekazał gratulacje wszystkim nagrodzonym, jak również ich rodzicom, życzył dalszych tak owocnych sukcesów oraz podkreślił, że mogą oni zdobywać wiedzę i liczne osiągnięcia między innymi dzięki wspaniałym warunkom i nowoczesnym pomocom dydaktycznym, w które doposażona jest szkoła w Ujeździe.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Marcin Urbański również gratulował wychowankom i rodzicom. Jednocześnie złożył podziękowania dla obecnych samorządowców na czele z burmistrzem – Markiem Stańkiem za wszelkie starania, by szkoła w Ujeździe była szkołą nowoczesną, w której wszyscy mogą rozwijać swoje talenty i zdobywać różnorodne sukcesy.