27 października 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe w ramach programu X edycji mPotegi – „Matematyka jest miarą wszystkiego” odbyła się lekcja przygotowana przez uczniów klasy siódmej i ósmej dla rodziców. Temat brzmiał: Ułamki, procenty – po co nam ta matma?

Uczniowie bardzo ciekawie i interesująco przeprowadzili lekcję. Przedstawili pojęcie ułamka i procentu w formie prezentacji multimedialnej. Przygotowali ciekawe karty pracy o podanej tematyce w zróżnicowanym stopniu trudności, wykorzystali nowo zakupione pomoce dydaktyczne. Swoją postawą wykazali zaangażowanie do przedmiotu, jakim jest matematyka. Rodzice, dyrektor szkoły i pozostali uczniowie z dużym zainteresowaniem odpowiadali na pytania, rozwiązywali zadania oraz wzywani chętnie przychodzili do tablicy. Atmosfera była przyjemna, wszyscy dobrze się spisali.

Projekt dofinansowuje fundacja mBanku.