W dniach 19 - 28 października 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbywał się projekt edukacyjny: „Jan Paweł II, Jerzy Popiełuszko, Stefan Wyszyński – patrioci i autorytety dzieci i młodzieży”.

Projekt realizowany był w ramach akcji MEN: „Szkoła pamięta”, a honorowy patronat nad nim objął wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek. Cała społeczność szkolna podjęła szereg działań upamiętniających wielkich patriotów naszych czasów, jakimi byli papież Polak  - Jan Paweł II, niezłomny kapłan – Jerzy Popiełuszko i Prymas Tysiąclecia – Stefan Wyszyński.

W trakcie trwania projektu uczniowie wzięli udział w konkursie na projekt znaczka pocztowego. Klasy I-IV wykonywały znaczki z Janem Pawłem II, klasy V-VI ze Stefanem Wyszyńskim, a klasy VII-VIII z Jerzym Popiełuszką. Najlepsze prace zostały nagrodzone. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez wójta Gminy Iwaniska – Marka Stańka i dyrektora PSP w Ujeździe – Marcina Urbańskiego. Nagrodzeni uczniowie to: Dawid Bińczak (kl. I), Filip Jaźwiec (kl. I), Nadia Sabat (kl. II), Filip Chłodnicki (kl. II), Artur Pawlik (kl. III), Tomasz Szczepański (kl. III), Julia Masternak (kl. IV), Julia Szczepańska (kl. VI), Natalia Woźniak (kl. VIII).

Przez cały czas realizacji projektu uczniowie na lekcjach religii oglądali filmy poświęcone Janowi Pawłowi II, Jerzemu Popiełuszce i Stefanowi Wyszyńskiemu. Ksiądz – Adam Pikula odmawiał także modlitwy za ich wstawiennictwem. Szkolny Klub Wolontariatu wraz z  Klubem biblijno – misyjnym przygotował wystawę ku czci tych trzech wielkich autorytetów i osobowości. Na korytarzu szkolnym widniały ich portrety i cytaty oraz obraz papieża ze specjalnym błogosławieństwem. Wolontariusze i członkowie Klubu biblijno-misyjnego sprawowali wartę przy tym wyjątkowym kąciku, a także przygotowali „Balony do nieba” w kolorach symbolizujących barwy narodowe.

Uczniowie wrzucali kartki z tym, co udało im się dobrego zrobić dla innych do „Kuferka dobrych uczynków” wystawionego na ten czas przez Szkolne PCK. Wypełniony po brzegi „dobrymi uczynkami” kuferek został zakopany na placu szkolnym.

Realizując projekt wychowawcy świetlicy szkolnej zorganizowali fotobudkę: „W drodze do świętości z Janem Pawłem II”, gdzie można było zrobić sobie zdjęcia na tle świętego.

Uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach kaligraficznych wykonując piękne pamiętniki z ważnymi i znanymi cytatami Papieża Polaka. Na lekcjach informatyki odbyły się wirtualne wycieczki do miejsc związanych z Janem Pawłem II, Jerzym Popiełuszką i Stefanem Wyszyńskim. Natomiast na lekcjach języka polskiego uczniowie czytali i omawiali utwory literackie propagujące życie i dorobek tych wielkich kapłanów. Dzieci z oddziałów przedszkolnych rysowały, malowały obrazki  i śpiewały piosenki o charakterze religijnym w hołdzie Janowi Pawłowi II, Jerzemu Popiełuszce i Stefanowi Wyszyńskiemu.

W ramach realizowanego projektu Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował akcję charytatywną na rzecz pomocy dzieciom z Afryki.

Projekt edukacyjny realizowany w szkole w Ujeździe przekazuje młodemu pokoleniu wiele wartości wychowawczych, tak potrzebnych w dzisiejszych czasach oraz pokazuje wspaniałe wzorce do naśladowania. Szkoła zapewnia liczne przedsięwzięcia ukierunkowane na wszechstronny rozwój uczniów już od najmłodszych lat i jako wójt zawsze ich w tych działaniach popieram, mówi Marek Staniek – wójt Gminy Iwaniska.

Chcemy, by te niezwykłe osobowości były autorytetami naszych wychowanków. Mam nadzieję, że poprzez realizację tego projektu na długo zapadną w pamięci uczniów, którzy będą kierować się w życiu wartościami głoszonymi przez Jana Pawła II, Jerzego Popiełuszkę i Stefana Wyszyńskiego, mówi dyrektor szkoły.