Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe przyswajają wiedzę z przedmiotów ścisłych poprzez różnorodne doświadczenia oraz eksperymenty.

W I półroczu roku szkolnego 2021/2022podczas lekcji z fizyki i matematyki uczniowie mieli możliwość aktywnego działania oraz zaangażowania w różnorodne eksperymenty i doświadczenia fizyczne i matematyczne. Nauczyciele Ewa Zybała i Bogusław Kozak w drożyli interesujące i niecodzienne formy aktywności, zachęcając jednocześnie do samodzielnego przygotowywania doświadczeń. W szkole odbył się pokaz fizyczny, podczas którego uczniowie klasy VIII zaprezentowali i omówili ciekawe doświadczenia z dziedziny fizyki. Przeprowadzano różnego rodzaju eksperymenty i doświadczenia wspierające zainteresowania badawcze uczniów. Były to między innymi: kolorowa fontanna, rozbijanie szklanki młotkiem, elektryzowanie balonu i przyciąganie pieprzu, wciąganie wody do szklanki po zgaśnięciu świeczki, przyłożenie piłeczki do butelki pełnej wody i jej odwrócenie. Natomiast na lekcjach matematyki uczniowie grali w gry i zabawy matematyczne, rozwiązywali rebusy i zagadki wymagające logicznego myślenia. Fascynującym i pochłaniającym zadaniem było dla nich przygotowywanie własnoręcznych pomocy dydaktycznych, które potem wykorzystali podczas zajęć. Powstałe materiały takie jak na przykład krzyżówki matematyczne, magiczne kwadraty, czy matematyczne koła fortuny pomogły rozwijać zainteresowania i umiejętności matematyczne uczniów oraz ich twórcze myślenie.

Praca z wykorzystaniem eksperymentów i doświadczeń naukowych jest ciekawym rozwiązaniem w wpieraniu rozwoju edukacyjnego uczniów oraz pokazuje, że przedmioty takie, jak fizyka, czy matematyka nie muszą być trudne, ani nudne. Przekonują o tym nasi nauczyciele angażując uczniów w pokazy fizyczne i matematyczne innowacje – mówi dyrektor szkoły, Marcin Urbański.